تابلو نقاشی، زن و ترازوی کوچک در دست

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 130013

 
[TABS_B id=69]

مرتبط:

بستن