تابلو نقاشی، زن و ترازوی کوچک در دست

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 130013

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: