تابلو نقاشی، شالکین و مدل در کارگاه نقاشی

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13005

 
[TABS_B id=69]

مرتبط:

بستن