تابلو نقاشی، شالکین و مدل در کارگاه نقاشی

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13005

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: