تابلو نقاشی، دختری با گوشواره مروارید

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13003

 
[TABS_B id=69]

مرتبط:

بستن