تابلو نقاشی، دختری با گوشواره مروارید

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13003

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: