تابلو نقاشی، دختر شیردوش

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13008

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: