تابلو نقاشی، تمثیلی از ایمان کاتولیک

 

کد اثر: 13002

 
[TABS_B id=69]

برچسب‌های دسته‌بندی