تابلو نقاشی، تمثیلی از ایمان کاتولیک

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13002

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: