تابلو نقاشی، بانو اوفلیا نشسته روی درختی کنار برکه

 

کد اثر: 129028

 
[TABS_B id=69]

برچسب‌های دسته‌بندی