تابلو نقاشی، خانم ها و جمع آوری گلهای رز

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129030

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: