تابلو نقاشی، بانو لامیا و سرباز

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129026

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: