تابلو نقاشی، معشوقه ای در یک خیابان قاهره

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129025

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: