تابلو نقاشی، معشوقه ای در یک خیابان قاهره

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129025

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: