تابلو نقاشی، دختران زیبا و پیدا کردن سر اورفئوس در برکه

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129027

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: