تابلو نقاشی، مِدا و جام سرنوشت

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129015

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: