تابلو نقاشی، شکنجه پرومتئوس و خورده شدن توسط عقاب

دیرک ون بابورن | Dirck van Baburen

 

کد اثر: 12807

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه:

بستن