تابلو نقاشی، بابور آواز خوان جوان اپرا

دیرک ون بابورن | Dirck van Baburen

 

کد اثر: 12803

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: