تابلو نقاشی، دختر جوان سیاه بخت و لباس عروسی

واسیلی ولادیمیروویچ پوکیرف | Vasili Vladimirovich Pukirev

 

کد اثر: 12605

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: