تابلو نقاشی، نو عروس غمگین

واسیلی ولادیمیروویچ پوکیرف | Vasili Vladimirovich Pukirev

 

کد اثر: 12606

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: