تابلو نقاشی، مراسم عروسی اجباری دختر جوان با داماد پیر

واسیلی ولادیمیروویچ پوکیرف | Vasili Vladimirovich Pukirev

 

کد اثر: 12603

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: