تابلو نقاشی، نو عروس در لحظه ی غم بار جلوی در

واسیلی ولادیمیروویچ پوکیرف | Vasili Vladimirovich Pukirev

 

کد اثر: 12604

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: