تابلو نقاشی، عروس گریان در اتاق با همسر پیر

واسیلی ولادیمیروویچ پوکیرف | Vasili Vladimirovich Pukirev

 

کد اثر: 12601

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: