تابلو نقاشی، عروس جوان و داماد پیر و حضار

واسیلی ولادیمیروویچ پوکیرف | Vasili Vladimirovich Pukirev

 

کد اثر: 12602

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: