تابلو نقاشی، آماده کردن دختر برای اعدام

جیکوب اسکیندر | Jakub Schikaneder

 

کد اثر: 12509

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: