رشته مجسمه سازی – دانشگاه هنر

زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از مجسمه و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و تعالی افکار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شدید به صحنه آورده است.
مجسمه‌ها در آئین بزرگداشت مشاهیر علوم و ادب، یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی و بسیاری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند.
دانش‌آموزی می‌تواند در این راه موفق شود که علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد.
درک عمومی هنری 2 و خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ضرایب دروس این رشته هستند. ریاضی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی ضریب 1 را درارست.

سطوح رشته
1 دانشگاه تهران (کارشناسی)
2 دانشگاه فردوسی مشهد (کارشناسی)
3 دانشگاه هنر کرج (کارشناسی)

درسهای رشته
ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آشنایی با طرح و ساخت سکه 1
2 آشنایی با فنون قالبگیری 1
3 آشنایی با فنون قالبگیری 2
4 آشنایی با موزه ها
5 آشنایی با هنر در تاریخ 1
6 آشنایی با هنر در تاریخ 2
7 آشنایی با هنرهای سنتی 1
8 آشنایی با هنرهای سنتی 2
9 آشنایی با کامپیوتر
10 اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2
11 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم
12 پروژه نهایی
13 تاریخ اسلام
14 تاریخ عمومی حجم سازی 1
15 تاریخ عمومی حجم‌سازی 2
16 تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه‌سازی
17 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری
18 تربیت بدنی 2
19 رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1
20 رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
21 زبان خارجی 1 (نظری و عملی)
22 زبان خارجی 2 (نظری و عملی)
23 زیست‌شناسی
24 طراحی پایه 1
25 طراحی پایه 2
26 طرح جامع مجسمه‌سازی 1
27 طرح جامع مجسمه‌سازی 2
28 عکاسی 1
29 عکاسی 2
30 فارسی 1
31 فارسی 2
32 فرم و فضا 1
33 فرم و فضا 2
34 مبانی هنرهای تجسمی 1
35 مبانی هنرهای تجسمی 2
36 متون اسلامی (آیات و احادیث)
37 معارف اسلامی 2
38 نقش برجسته 1
39 نقش برجسته 2
40 نقش برجسته 3
41 نقش برجسته 4
42 هندسه 1
43 هندسه 2
44 هنر و تمدن اسلامی 1
45 هنر و تمدن اسلامی 2
46 کارگاه ارتباط تصویری
47 کارگاه برنزریزی 1
48 کارگاه برنزریزی 2
49 کارگاه چاپهای دستی
50 کارگاه حجم تخصصی 1
51 کارگاه سرامیک 1
52 کارگاه سرامیک 2
53 کارگاه طراحی تخصصی 1
54 کارگاه طراحی تخصصی 2
55 کارگاه طراحی تخصصی 3
56 کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 2
57 کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 3
58 کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 1
59 کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 2
60 کارگاه مواد و روش‌های ساخت
61 کارگاه نقاشی عمومی 1
62 کارگاه نقاشی عمومی 2

صنعت و بازارکار
از خدمات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی می توان در روابط عمومی موسسات، شهرداری ها، هنرستاهای هنری و امور تربیتی آموزش و پرورش و همکاری با ارشاد اسلامی، استفاده نمود تا با بینش جدید نسلی هنردوست و هنرپرور پرورش داد.
همکاری با مهندسی ریختگری دقیق (موم تبخیر شده)، طراحی نشانه ها و ضرب سکه ها کمترین کارهای مجسمه سازان می باشد.

موارد مشابه: