تابلو نقاشی، انکار سنت پیتر و اصرار مامور

میکل‌آنجلو مریسی دا کاراواجو | Michelangelo Merisi da Caravaggio

 

کد اثر: 11907

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: