تابلو نقاشی، مردی در فکر شوم

رامبرانت | Rembrandt

 

کد اثر: 115010

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه:

بستن