چشمه خورشید | نمایشگاه آثار محمد اشرفی

Mohammad Ashrafi | Calligraphy Exhibition

نام هنرمند: محمد اشرفی

تماس درباره

❖ چشمه خورشید ❖

در این مجموعه آثار خاص و منحصر به فرد هنرمند با طراحی جدولی تحت عنوان «تباین توافق و تماثل تداخل» اعداد و حروف را به گونه ای در کنار هم قرار داده است که هرکدام می‌تواند دارای معنی و مفهوم مجزا باشد. آثاری که غالباً با حروف ابداعی و سبک پیوسته نویسی حروف لاتین و از خطوط باستانی «هیروگلیف» می‌باشند، که بیشتر به سیارات صور فلکی و ایام سعد و نحس می‌پردازد.
تابلو 1 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 1 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 2 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 2 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 3 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 3 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 4 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 4 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو جدول سیارات و روزهای سعد و نحس

تابلو جدول سیارات و روزهای سعد و نحس

اخطار: هرگونه کپی‌برداری پیگرد قانونی دارد!
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang