آلبوم موسیقی بی‌کلام، گیتار انگشتی “Romance de Amor” اثری از “Xuefei Yang”[icon type=”vector” icon=”enotype-icon-music3″ align=”right” size=”20″ ]توضیحات:
دانلود رایگان، آلبوم موسیقی بی‌کلام، گیتار انگشتی “Romance de Amor” اثری از “Xuefei Yang”
در زمینه نوازندگی گیتار شیوه های مختلف نوازندگی وجود دارد . از جمله نوازندگی با پیک یا مضراب یا “plectrum” و نیز نوازندگی با همه پنج انگشت دست راست که “Finger Style” نام دارد و سخت ترین و تخصصی ترین نوع نوازندگی در گیتار است . کسانی که با این شیوه مینوازند نهایت پختگی و تمرین را در اختیار دارند . هنگامی که به این آهنگ “Seis por derecho” و یا آهنگ نخست این آلبوم “Asturias” گوش میدهید همه این صدا ها فقط با یک گیتار نواخته میشوند درصورتی که ممکن است شنونده تصور کند که دو یا سه گیتار در حال همنوازی هستند! امیدواریم شما هم از شنیدن این آلبوم زیبا لذت ببرید.

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-download3″ align=”right” size=”20″ ]جهت ذخیره روی گزینه دانلود بزنید.

[icon type=”vector” icon=”brankic-icon-box2″ align=”right” size=”20″ ] حجم: 55 MB

موارد مشابه: