همه چیز دربارهٔ مداد طراحی

مداد ساده ترین و ارزان ترین ابزار برای ترسیم میباشد. مغزی مداد از ماده ای مشکی رنگ و براق به نام گرافیت ساخته می شود.اثرات مداد بر روی کاغذ براق بوده و مداد ها دارای درجات سختی و نرمی های متفاوتی می باشند که با حروف H برای سختی و B برای نرمی نشان داده می شود. مداد HB برای کاربرد های عمومی و نوشتاری استفاده می شود و جلوی حروف B و H اعدادی به کار برده میشود که هر چه این اعداد بزرگتر باشند نشان دهنده نرمی و سختی بیشتر می باشد.
مداد گر چه به عنوان اولین سازنده آن نجاری به نام استدلر ، در نورنبرگ ثبت شده ولی احتمالا حدود کمی بیشتر از سیصد سال پیش در انگلستان بوجود آمد . این مدادهای اولیه بدون چوب و خالص از جنس گرافیت بود که یکی از انواع طبیعی کربن است .منابع و معادن گرافیت باودال در کامبرلند است . مداد سازی با وجود تعطیل شدن محلهای استخراج گرافیت هنوز هم در کامبر لند ادامه دارد . گرافیت در سایر جاها نیز کشف شده است و تولید مداد از مواد خام در کشورهای کره ، سریلانکا ، آلمان و مکزیک صورت میگیرد . در طی مراحل اولیه تاریخ تهیه مداد کوششهایی برای ساختن مغزهایی با پودر گرافیت خالص صورت گرفته است .

هر چه کاغذ زبر تر باشد اثر تیره تری از مداد باقی خواهد ماند.

وقتی اعداد جلوی حرف H بزرگتر می شوند یعنی گرافیت سخت تر یوده و خطوط کمرنگ تری را به وجود می آورد.گرافیت های سخت برای انجام طراحی های فنی و مهندسی استفاده می شوند.