همه چیز دربارهٔ ذغال طراحی

زغال از اولین ابزار طراحی بشر می باشد و در دو نوع طبیعی و صنعتی موجود است. در نوع طبیعی با سوزاندن بدون هوای شاخه های باریک درختان از جمله مو و بید، شمشاد و توس و در انواع صنعتی با فشرده نمودن ذرات ریز زغال و چسبی مخصوص و گیاهی، زغال فشرده طراحی، ساخته می شود.زغال فشرده نسبت به زغال طبیعی تن تیره ترو قدرت پوشانندگی بیشتری دارد .طراحی های زغالی را باید پس از اتمام کار بوسیله فیکساتیو ثابت نمود تا ماندگاری بیشتری داشته باشند.