مشخصات کلی در طراحی یک لوگوی خوب و استاندارد


پس از تحقیق بسیار و نظرسنجی از مخاطبان ۲۸ نکته مهم در طراحی لوگو و علامت تجاری وجود دارد که این نکات عبارتند از:

۱- لوگوی خوب باید به سرعت قابل تشخیص باشد
۲- لوگوی خوب باید در حالت سیاه و سفید و تک رنگ نیز خوب دیده شود
۳- لوگوی خوب باید دارای اجزائی هماهنگ باشد
۴- لوگوی خوب باید مفهومی ناب در بطن خود داشته باشد
۵- لوگوی خوب باید خلاقانه و متمایز باشد ( مشخصه بارز هر لوگو تمایز و عدم شباهت آن به لوگویی دیگر است )
۶- لوگوی خوب وقتی چرخانده یا برعکس می شود باید قابل تشخیص باشد
۷- لوگوی خوب بهتر است با کمتر از چهار رنگ طراحی شود
۸- لوگوی خوب باید دیدی جامد داشته باشد و از المانهای بکگراندی بپرهیزد
۹- لوگوی خوب باید حاوی رنگهایی زنده و منتقل کننده انرژی باشد
۱۰- لوگوی خوب باید هوشمندانه و بر پایه پیامی حساب شده طراحی گردد
۱۱- لوگوی خوب نباید هیچ چیز اضافی در خود داشته باشد
۱۲- لوگوی خوبباید در کشوری مثل ایران با قوانین مربوطه منطبق باشد تا بتوان آنرا ثبت نمود
۱۳- لوگوی خوب باید به گونه ای اجرا شود که توسط افرادی با سواد گرافیکی پایین نیزقابل درک و یا به یاد ماندنی باشد
۱۴- لوگوی خوب نباید از تشکیل چند لوگوی دیگر بوجود آمده باشد
۱۵- لوگوی خوب باید در حالت تغییر اندازه نیز بخوبی قابل تشخیص باشد
۱۶- لوگوی خوب باید از لحاظ زمانی کاملا منعطف و با آینده نیز کاملا سازگار باشد
۱۷- لوگوی خوب بهتر است از جلوه های ویژه استفاده نکرده باشد
۱۸- لوگوی خوب باید ساختاری منسجم و معین داشته باشد
۱۹- لوگوی خوب نباید دارای جزئیات پیچیده باشد
۲۰- لوگوی خوب باید با مکان های مختلف و فرهنگ های گوناگون سازگار باشد
۲۱- لوگوی خوب بهتر است برای فعالیت های جدی تر از خطوط صاف و برای امور کمتر جدی از خطوط نرمتر استفاده کند
۲۲- لوگوی خوب باید دوست داشتنی و تقریبا همه پسند باشد
۲۳- لوگوی خوب باید در مرحله اول روی کاغذ پیاده و سپس وارد کامپیوتر شود
۲۴- لوگوی خوب باید سادگی خود را حفظ کند
۲۵- لوگوی خوب نباید منحرف کننده باشد
۲۶- لوگوی خوب باید متعادل و خوش ترکیب به نظر برسد
۲۷- لوگوی خوب بهتر است حاوی بیشتر از دو فونت در نوشته های بکار رفته نباشد
۲۸- لوگوی خوب باید بر پایه یک ایده پردازی حساب شده طراحی گردد !

موارد مشابه: