امید خاکباز

تخصص:
نقاشى و گرافیک

معرفی:
امید خاکباز متولد ١٣۵٧ در تهران است.

وی فوق دیپلم نقاشى و کارشناسى گرافیک دارد.

فعالیت هنری:
شرکت در سه دوره نمایشگاه بین المللى قرآن در حوزه خوشنویسى (سالهاى ٨۵، ٨٧، ٩٠)
نمایشگاه گروهى نقاشى خط استانبل (جمال رشید رى)١٣٩۴
1394نمایشگاه گروهى هفت نگاه هشتمین دوره
نمایشگاه گروهى تابلوهاى کوچک گالرى آریا (٢۶ آذر ٩۴)
نمایشگاه پرشین بلو موزه هنرهاى معاصر اهواز (بهمن و اسفند ٩۴)
نمایشگاه گروهى نقاشى و حجم گالرى فرشته (٧لغایت ٢٧ اسفند ٩۴)
برگزارى نمایشگاه در موزه طومانیان ایروان در ارمنستان (٢ لغایت ١١ فروردین ٩۵)
نمایشگاه گروهى نقاشى خط گالرى ب آرت (١٠ تا ١٧ اردیبهشت ٩۵)
نمایشگاه گروهى نقاشى خط گالرى نیوان (١٠ لغایت ١٨ اردیبهشت ٩۵)
نمایشگاه گروهى نقاشى خط گالرى فرشته (٢١ لغایت ٣٠ خرداد ٩۵)
نمایشگاه گروهى ربنا نقاشى خط باغ موزه هنر ایرانى (٢۶ خرداد لغایت ١٠ تیر ٩۵)
نمایشگاه “چهارمین دوره مهمانى هنر” خانه هنرمندان(٢ لغایت١١ تیر ماه ٩۵)
نمایشگاه گروهى آثار هنرمندان معاصر با عنوان سى در سى ، باغ موزه هنرهاى ایرانى (٢۵ تیرماه ١٣٩۵)
نمایشگاه نقاشیخط گروهى هنرمندان معاصر، گالرى نگاه (٢٨ مرداد تا ١٢ شهریور)
نمایشگاه گروهى نقش مهر “مولانا” گالرى آرت سنتر باغ (٣٠ مهر تا ۵ آبان)
نمایشگاه گروهى موجى نو، نگارخانه دهشپور (آذرماه ١٣٩۵)
نمایشگاه گروهى هفت نگاه (دى ماه ١٣٩۵)
نمایشگاه گروهى به نفع کودکان کار در گالرى نگاه (دى ماه ١٣٩۵)
نمایشگاه گروهى قاب هاى کوچک گالرى نیوان (بهمن ماه ١٣٩۵).

نمایشگاه گروهى بهارانه گالرى هپتا (١٣اسفند ماه ١٣٩۵)​

• نشانی:

• تلفن:

• وبسایت:

• ایمیل:

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن نمائید.

گالری: