اکبر تراب پور

اکبر تراب پور متولد 1364 در همدان است.
وی فارغ التحصیل رشته گرافیک کارتونیست و انیماتور می‌باشد.

برگزیده چندین جشنواره کاریکاتورازجمله
مقام اول جشنواره دوخط آبی سال1383
مقام اول جشنواره پیامبر اعظم سال1385
لوح تقدیروتندیس جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال1387
لوح تقدیروتندیس جشنواره سوخت(کاسنی)1387
مقام اول جشنواره کاریکاتورشهروندی بجنود1388
مقام سوم جشنواره بین المللی مطبوعات1388
مقام سوم جشنواره کاریکاتورسراسری بوکان1388
مقام دوم جشنواره سراسری فرهنگ رسانه1395
دریافت تندیس از جشنواره بین الملی جیازینگ چین2008
جایزه شایستگی جشنواره بین المللی آندرومدا ایتالیا2014
مقام اول جشنواره بین المللی برای صلح)((fax for peace ایتالیا2014
مقام اول جشنواره بین المللی برای صلح(fax for peace) ایتالیا2015
مقام سوم چهارمین دوسالانه بین المللی کتاب تهران1395
پروانه زرین بهترین کارگردانی جشنواره بین المللی فیلم کودک نوجوان1389
تدیس زرین بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم رشد1390
تندیس ودیپلم افتخار بهترین فیلم از جشنواره

• نشانی:

• تلفن:

• وبسایت:

• ایمیل:

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن نمائید.

گالری:


برچسب‌های دسته‌بندی